יום ב', ד’ באב תשע”ח
דבר המנהל פרוייקטים מיוחדים רישום לתשע"ט מרחבים כיתתיים חדר מורים יצירת קשר English
 
בבית ספר "רעות" בירושלים לימודי האזרחות נלמדים ממבט פלורליסטי , כלומר חיזוק החשיבה המורכבת והמענות מחשיבה סטריאוטיפית. על מנת לעודד ילדים לעסוק באזרחות מעשית ולא רק לגלות עניין במושגים עיונים, התעורר הצורך בטיפוח מנהיגות צעירה ומתן כלים לאותם צעירים לשנות ולהשפיע בפועל בקהילה, בחברה, במימד הארצי.

בס"ד תוכנית לטיפוח מנהיגות אזרחית רציונאל מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ויהודית. מדינת ישראל הינה מדינת העם יהודי. לימודי אזרחות בכיתה ז' מתחילים עם משפטים אלה. בהמשך השנה לומדים הילדים מושגים שונים, מתנסים בדילמות רבות ומשכילים בלימודי המציאות הישראלית. בבית ספר "רעות" לימודי האזרחות נלמדים ממבט פלורליסטי , כלומר חיזוק החשיבה המורכבת והמענות מחשיבה סטריאוטיפית. על מנת לעודד ילדים לעסוק באזרחות מעשית ולא רק לגלות עניין במושגים עיונים, התעורר הצורך בטיפוח מנהיגות צעירה ומתן כלים לאותם צעירים לשנות ולהשפיע בפועל בקהילה, בחברה, במימד הארצי. ברעות אנחנו עוסקים רבות באהבת העם היהודי. זהו "אני מאמין " בית ספרי. אנחנו עושים הכל על מנת לחבר בין כל זרמי היהדות. העם היהודי יקר ללבנו ומדינת ישראל עטורת קסם ומשיכה. טיפוח מנהיגות צעירה מעודדת את התאבות הילדים ואת השייכות לעם ולמדינה. בנוסף, אנחנו מחנכים לחיזוק ההבנה והאמפטיה לצורכי המיעוט ולעזרה לחלש. רציונאל זה מעורר התלהבות רבה אצל בני נוער. על מנת לכוון נכון את ההתלהבות שלהם יש צורך במתן כלים. הדרך בחרנו במגילת העצמאות כפרויקט מחקר. התלמידים לומדים את המגילה, בוחנים את זכויות המוסריות, היסטוריות, משפטיות, טבעיות של העם היהודי על שטח ציון. בנוסף ללימוד ולדיונים רבים, הילדים עוסקים במחקר בקרב הקהילה, המשפחה, החברים. במגילת העצמאות טמון חזון מדינת ישראל. חזון זה הוא פרי מחשבה מנהיגותי. התלמידים לומדים את דמותו של בן גוריון כאדם ומנהיג. הם בוחנים את חזונו ואת הדרך בה החליט לפעול. התלמידים לומדים את מנהיגותו של מנחם בגין ת מנהיג אמיץ, ישר ונערץ. בנוסף לבן גוריון ולבגין , בחרנו מנהיגות אוניברסאלית השייכת לכל תחומי החיים , לכל העמים והדתות ולכל התקופות וביררנו את חזונם ואת העשייה בפועל: מרתין לותר מרטין לותר קינג ג'ון לוק אריה גיגר גלילאו גלילי רנה דקארט אברהם לינקולן ולד צפש ( מוכר לילדים מסרטי הוליוד כדרקולה) מטרת התוכנית מטרת התוכנית הינה מתן כלים עיונים ומעשים לכל הצעירים על מנת להעיז ולפעול במדינת ישראל למען טובת העם וזכויות הפרט. פרויקט טיפוח מנהיגות אזרחית מביא עמו רוח רעננה של מוטיבציה. הילדים מפתחים ביטחון עצמי, תחושת שייכות לקבוצה, לקהילה, לעם, לדת היהודית. אין כאן מקום, בשטח הצפוף של מדינת ישראל, לדעה אחת ולדרך "הנכונה". יש צורך בחיזוק חכמתם הטבעית של הילדים. ככל שנבין יותר את החומר הרוחני ממנו עשוי מנהיג, נוכל לכוון מנהיגות אמיתית ולעודד את הילדים לחלום, לפתח חזון משלהם. תמונה מתוך הכנס הראשון למנהיגות אזרחית 2010 רעות