יום ב', ד’ באב תשע”ח
דבר המנהל פרוייקטים מיוחדים רישום לתשע"ט מרחבים כיתתיים חדר מורים יצירת קשר English
 
בית הספר רעות על תלמידיו, מוריו והוריו מהווה קהילה חברתית תומכת, המטפחת את התפתחות האישיות הפרטית, את הקשר החברי ואת הקשר החברתי הרחב, כתפישה יהודית מסורתית רחבה ומקובלת אשר הודגשה על-ידי החסידות היהודית.

רקע ביה"ס רעות על תלמידיו, מוריו והוריו מהווה קהילה חברתית תומכת, המטפחת את התפתחות האישיות הפרטית, את הקשר החברי ואת הקשר החברתי הרחב, כתפישה יהודית מסורתית רחבה ומקובלת אשר הודגשה על-ידי החסידות היהודית. רוח רעות קהילת רעות שואפת להשרות בתוכה - ובראש וראשונה בין התלמידים - רוח של התלהבות, אהבה ושמחה לעבודת ה' ולקיום מצוותיו המעשיות, תוך כדי חתירה מתמדת לחיפוש דרך, לאמת פנימית, לרדיפת צדק ולקשר אנושי חם. הקהילה מבקשת ליצור בקרבה אקלים חברתי-רוחני של אמון הדדי, מאור פנים, ענווה ואמת. אקלים זה מאפשר התפתחות אישיות רגישה, חושבת ויצירתית, במטרה לגדל דור של אנשים בעלי עצמאות רוחנית התורמים לחברה ולוקחים עליה אחריות, מתוך תחושת הזדהות וקשר בבחינת 'כל ישראל ערבים זה בזה'. רוח רעות היא רוח הבודקת ומחפשת דרכים ושואלת כיצד לקדש את החדש ואיך לחדש את הקדוש בכדי לעצב אדם וחברה שבה מתאפשרת נוכחות של קדושה בחיים המלאים בכל מקום, בכל זמן ובכל אדם. דרך רעות 1. דרך רעות מובילה ללמידה מתוך סקרנות חקר ושאיפה למצוינות לימודית וערכית. 2. דרך רעות מכירה במציאותו של מתח מתמיד בין הלימוד לבין המעשה וקובעת שיש למצוא את האיזון הראוי בין תלמוד לבין מעשה, בבחינת "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה". מכאן שביה"ס, והקהילה יטפחו את המעורבות החברתית, הן בין כתלי ביה"ס והן מחוצה לו, כחלק אינטגראלי של מערכת השעות. 3. בית-הספר "רעות" מחויב לתוכנית הלימודים הכללית ולהכנת כל תלמידיו לבחינות הבגרות עם הרחבה מובנית של מקצועות הקודש. 4. התפילה בביה"ס שואפת להיות חוויה של התעלות, ריכוז, קשר וצניעות. טיפוח תפילה שכזאת יעמוד במקום מרכזי בסדר היום החינוכי של ביה"ס. 5. הקהילה מטפחת את הערכים האסתטיים, את לימודי האומנות והמוסיקה כדרכי ביטוי רגשי ויצירתי. כל המקצועות הנלמדים בביה"ס שואפים להילמד בדרך של רעות, קשר, פתיחות, שמחה ויצירה. 6. מקצועות התורה השונים נלמדים בדרכים מגוונות מבחינה אינטלקטואלית ורגשית. הלימוד פתוח, השוואתי ויצירתי, מתוך מטרה לעשות את התורה לתורת חיים מסקרנת, אקטואלית, נחשקת ונאהבת. 7. הקהילה תטפח את הרגישות לשכבות החלשות בחברה ותשאף לצרף לשורותיה חברים מכל שכבות הציבור הישראלי אשר מזדהים עם דרכו של ביה"ס ללא כל קשר למעמדם החברתי ולמצבם הכלכלי, מתוך תפישה שוויונות פלורליסטית ומתך אחריות לכלל ישראל. 8. הקהילה תטפח את מעורבות ואחריות התלמידים בבניית הקהילה ובקידומה. בית-הספר מעוניין במעורבות הורים תוך רגישות לשמירת האוטונומיה התפקודית של צוות המורים וההנהלה.